25 aprilie 2014

De Primãvarã

Tãcere. Apãsãtoare tãcere. Pãmânt îngheţat de iarnã târzie. O iarnã ce parcã nu mai vrea sã plece. 
Nu gãseşti mişcare, decât frânturi de oameni înghesuiţi în locuri ce par calde. 
Crengi de copaci crãpate la prima adiere de vânt. 
Soare. Dar fals soare. 

Aburi pe strãzi, pe lângã case, pe geamuri. Aburitã viaţã de creştin amorţit. 
Pãmânt gri, nori gri, aer rece şi gri. 
Cuvinte gri din lipsã de fapte. 

Împietrire de suflete, de strãzi, de oameni. 
Ameţitoare luptã între viaţã şi moarte. 
Amãruie iarnã. Acrã ninsoare de cuvinte ce doboarã...