miercuri, 4 noiembrie 2009

Un Peniel al meu

Acolo unde am văzut Faţa lui Dumnezeu...

Acelaş loc unde s-a luptat Iacov cu însuşi Atotputernicul.
Acolo unde numele lui a fost binecuvântat fiindcă nu a vrut să lase binecuvântarea să fugă odată cu revărsatul zorilor.
Acolo unde s-a născut poporul Lui, unde numele i-a fost schimbat din Iacov în Israel.
Acolo unde a început totul...
cu o lupă crâncenă între om şi Dumnezeu, din care omul a ieşit înfrânt dar binecuvântat.
Acolo, de unde a ieşit şchiopătând, dar fericit, fiindcă a văzut Faţa Domnului lui.
Într-un loc nu oarecare, ci unul unde s-a născut o istorie...
Începutul...
Acolo unde, pentru prima dată, omul a cerşit mila Dumnezeului Cerurilor...
Acolo...
la Peniel...
vin şi eu Tată,
să mă lupt, nu cu Tine,
ci cu omul dinăuntrul meu,
chiar şi cu riscul de a rămâne şchiop toată viaţa,
dar ştiu că voi avea oportunitatea să văd Faţa Ta şi să-ţi cersesc binecuvântarea !

Niciun comentariu: